Gas Keuring G607

Gaskeuring caravan of camper

Wanneer u naar Duitsland reist en u zich aanmeldt bij de beheerder van een camping dan kan er gevraagd worden naar het logboek van de gaskeuring van uw caravan. Veel mensen weten dit niet!

In Duitsland is deze keuring al vele jaren verplicht. De gasinstallatie van campers en caravans moet gedocumenteerd zijn en iedere twee jaar een gaskeuring G607 ondergaan.

De gasinstallatie wordt op de technische eisen gekeurd, waarbij onder meer de gasdichtheid wordt beproefd. Controle van o.a. de gasdrukregelaar, gasslangen en lekdichtheid zijn vaste onderdelen van de herkeuring. Als alles goedgekeurd is wordt dit in het logboek vermeld.

Onze monteurs hebben hiervoor een speciale opleiding voor gevolgd en zijn gecertificeerd door de DVFG (Deutscher Verband Flüssiggas).

Campers of caravans die ter keuring worden aangeboden worden conform de eisen en de richtlijnen van de Duitse gaskeuring beoordeeld. Deze keuring vangt aan met een administratieve beoordeling van het aanwezige logboek. Het logboek zal worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Modificaties welke zijn aangebracht ten opzichte van het oorspronkelijk afgegeven document zullen in het logboek worden verwerkt.

Als er geen logboek aanwezig is, zal een opname van de installatie worden uitgevoerd en een nieuw logboek worden opgesteld. Aansluitend vindt de feitelijke inspectie plaats van de conditie van de gasinstallatie. Bij goedkeuring van het object wordt in het logboek de goedkeur vastgelegd en een keuring zegel worden geplaatst.

De keuringen zijn uitsluitend op afspraak. Neem hiervoor contact met ons per telefoon of mail.

Bovag Gaskeuring G607 inspectie
Herkeuring van camper of caravan voorzien van een G607 logboek
Bovag Gaskeuring G607 Inspectie, herkeruing of eerste keuring met logboek & Sticker
Keuring voor het G607 logboek, onderzoek naar de staat en aanleg van de gasinstallatie. Na goedkeuring het logboek en de sticker
1 Kies een camper 2 Check beschikbaarheid 3 Verstuur verhuuraanvraag
Bijvoorbeeld Etrusco V-Model 6
1 Kies een camper 2 Check beschikbaarheid 3 Verstuur verhuuraanvraag
Bijvoorbeeld Etrusco V-Model 6